ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל תוקף משפטי, המשמש תחליף להליך המורכב של מינוי אפוטרופוס לאדם שאינו כשיר לטפל בענייניו בכוחות עצמו.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין אפוטרופסות והאם ניתן לבטל ייפוי כוח כזה?

 

תנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

האדם המעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך נקרא "הממנה". הוא לרוב אדם היודע כי ימיו ספורים עד שיאבד את היכולת לדאוג בעצמו לענייניו, בעקבות מחלה, או זקנה.

כדי לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן חוקי וקביל, הממנה צריך לפנות לעורך דין שעבר הסמכה מיוחדת לצורך העניין.

במהלך הפגישה עם עורך דין, יציין הממנה את מי הוא ממנה להיות אחראי, או אחראים על ענייניו, מתי ייכנס לתוקף ייפוי הכוח וכן באילו עניינים בדיוק הוא יעסוק.

הממנה יכול לקבוע ממונה אחד לעניינים רפואיים, ממונה אחר לעניינים כספיים וכן הלאה, או ממונה אחד לכל ענייניו.

 

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך להליך אפוטרופסות?

בעוד הליך ייפוי כוח מתמשך מאפשר שליטה מלאה לממנה, על מי יהיו האחראים על ענייניו, מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ובאילו נושאים הוא יעסוק, הרי שבעבר, הדרך היחידה לטפל בענייניו של אדם שאיבד את יכולותיו, היתה באמצעות מינוי אפוטרופוס.

הליך זה נעשה רק לאחר שהאדם כבר איבד את יכולותיו ולכם גם את האפשרות לבחור את הממונים ואת תחומי האחריות שלהם.

דבר זה הותיר אנשים רבים במצב של חוסר אונים וחוסר השפעה מוחלט על חייהם ועתידם.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך

מייפה הכוח, או הממנה, יכול להשפיע על התוקף המפשטי של ייפוי הכוח שלו רק כאשר הוא כשיר מבחינה משפטית, אך למעשה מייפה הכוח רשאי להגיש בקשה לביטול ייפוי הכוח גם לאחר כניסתו לתוקף ואפילו במקרים שבהם נכתב מפורשות שהוא מבקש למנוע אפשרות של ביטול ייפוי הכוח.

לצורך כך יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, שם היא תיבחן בהתאם לפרטי המקרה.

אם בית המשפט יחליט לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, הוא עשוי להחליט על מינוי אפוטרופוס חלופי במקרה הצורך, בתנאי שמיופה הכוח פועל בצורה שאינה תקינה, או שלא בכפוף להוראות ייפוי הכוח.

 

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מתן שליטה לאדם אחר בהיבטים רגישים וחיוניים של החיים.

לכן יש להתייחס בכובד ראש לנושא, מתוך הבנה כי לא כל אדם ראוי לקבל שליטה כזו וגם אם הוכיח עצמו ראוי לכך, יש לקחת בחשבון משתנים שיכולים להשפיע על התפקוד שלו בעתיד וכתוצאה – לפגוע גם במיפה הכוח.

מקרים כאלה אינם מן הנמנע, אך למרות זאת, מעורבות של עורך דין מנוסה בתחום, אמין ובעל שם, יכולה להפחית את הסיכונים ולהבטיח מתן ייפוי כוח מתמשך שייטיב עם הממנה וכן עם מיופה הכוח, כמו גם יכלול סעיפים המעניקים הגנה למיפה הכוח ושומרים עליו מפני ניצול, או פגיעה.

 

מסמך חתום