האזנות סתר של המעסיק לשיחות העובדים: מה אומר החוק?

אם אתם מעסיקים עובדים אולי יצא לכם לשקול לבצע האזנות סתר בקרב העובדים שלכם ואם אתם שכירים אולי עלה בכם החשש שהמעסיק שלכם עושה זאת או אף גילתם שהמעסיק אכן מצוטט לשיחות פרטיות השלכם. כיצד החוק מתייחס לסוגיית האזנות הסתר, מאילו סיבות מעסיקים עלולים לבחור להשתמש בהאזנת סתר ומה ההשלכות האפשריות של האזנות סתר שנעשות בניגוד לחוק? הכתבה הבאה תתייחס לנושאים אלו ותרחיב את הידע שלכם בנושא המעמד החוקי של האזנות סתר בישראל.

 

מדוע מעסיקים מסוימים בוחרים להשתמש בהאזנות סתר על עובדיהם?

מעסיקים רבים מתמודדים עם הסוגייה כיצד למנוע, או לגלות מבעוד מועד, התנהגות בעייתית בקרב העובדים שלהם. עובדים בתפקידים מסוימים מחזיקים בידם כוח רב ומעסיקים רבים עשויים לחשוש שמא העובדים שלהם יפגעו באמונם, אם מתוך כוונות זדון, רשלנות או חוסר מקצועיות. מעסיקים שכאלו יחפשו דרכי התמודדות עם מצבים אלו ולא פעם עשויים להשתמש בהאזנות סתר.

 

כיצד מתייחס החוק לסוגיית האזנות הסתר?

ישנם מספר חוקים האוסרים על ביצוע האזנות סתר. ראשית, האזנות סתר לא עולות בקנה אחד עם אחד מחוקי היסוד החשובים של מדינת ישראל – חוק כבוד האדם וחירות אשר נחקק בשנת 1992. על פי סעיף 7 של חוק על זה לכל אדם יש זכות לפרטיות, אסור להיכנס לרשות היחיד של אדם ללא הסכמתו המפורשת ואסור לפגוע בסוד שיחו של אדם.

 

נוסף לחוק יסוד זה, שזוכה למעמד חזק במיוחד במשפט הישראלי ישנם שני חוקים נוספים האוסרים על האזנות סתר. בשנת 1981 נחקק חוק הגנת הפרטיות לפיו האזנה או הקלטה לשיחות הזולת ללא ידיעות אסורות. חוק זה התוסף לחוק נוסף בנושא שנחקק ב-1979 – חוק האזנת סתר אשר מתייחס ביתר פירוט להגדרות השונות של מה נחשב כהאזנת סתר וכיצד יש לפעול כנגד אותם אנשים שעברו על חוק זה.

 

מתי ניתן לבצע האזנות סתר

על אף האמור בסעיף הקודם, במקרים מסוימים האזנות סתר עשויות להיות חוקיות ואף קבילות בבית משפט. על מנת לבצע האזנות סתר למטרת איסוף מידע על פעילות פלילית יש לקבל היתר מיוחד משופט בית המשפט המחוזי. האזנות סתר מטעמי ביטחון צריכים לקבל אישור מראש הממשלה או משר הביטחון.

 

מהן ההשלכות במקרים בהן האזנות סתר בוצעו מחוץ לחוק

אם עובד גילה שמעסיק הקליט את שיחותיו או צוטטו להן מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה שכן, כאמור, מדובר בעבירה פלילית. על עבירה מעסיק אשר יורשע עלול להיכנס לכלא לתקופה של עד 5 שנים. אם אותו מעסיק נעזר בשירותיו של בלש פרטי, רישיונו של האחרון עלול להיפסל.

יחסי עובד מעביד לעיתים עלולים להיות מתוחים ולפרקים עלולים להתעורר חשדות הדדיים בין השניים. יחד עם זאת חשוב לזכור כי מעסיק אינו רשאי להקליט או להאזין לשיחותיו הפרטיות של עובדיו, תהיה הסיבה אשר תהיה.

 

האזנות סתר