ההגבלות החלות על פושט רגל

פשיטת רגל היא הליך שנועד לאדם פרטי שאין באפשרותו לשלם את חובותיו, ומקנה לו את ההזדמנות למחיקה מלאה או חלקית של החובות על מנת שיוכל להשתקם כלכלית. כחלק מההליך, מוטלות סנקציות על החייב, על מנת להבטיח שלא יתחמק ממחויבותו ושהליך השיקום יתנהל בצורה תקינה, ללא טעויות כלכליות נוספות. סנקציות אלו יכולות להיות הגבלות כלכליות, עסקיות ועוד.

 

הליך פשיטת הרגל וההגבלות הכרוכות בו

הליך פשיטת הרגל שהחל לפני 15.9.2019 מוסדר בהתאם לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 בעוד שהליך שהחל אחרי 15.9.2019 יוסדר בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

בשני החוקים מוסדרות ההגבלות שמוטלות על חייב שמצוי תחת הליך פשיטת רגל, וביניהן:

  • "עיכוב יציאת היחיד מהארץ"
  • "הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד": הגבלה זו מונעת מהחייב את האפשרות לפתוח חשבון בנק, להשתמש בשיק ועוד.
  • "הגבלת היחיד משימוש, בעצמו או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק או כרטיס חיוב מיידי שניתן למשוך באמצעותם כסף או לבצע בהם עסקאות רק כנגד יתרת זכות": הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי שונים.
  • " הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל"
  • " הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש": הגבלה זו מונעת מהחייב להשתלב בעסק חדש על מנת לא לשקוע לחובות נוספים.

כמו כן, לרוב יידרש פושט הרגל לשלם סכום חודשי ולדווח על כל הוצאה והכנסה.
הגבלה אפשרית נוספת היא פסילתו של החייב מעיסוקו או ממשרתו בשירות הציבורי, כמו כהונה כחבר מועצה או רשות מוניציפלית, עיסוק בעריכת דין ללא אישור מיוחד וכו'.

 

הסרת המגבלות

הסרת הסנקציות תתאפשר, כמובן, כאשר החייב יקבל צו הפטר, שמכריז על סיום ההליך, או כאשר הליך פשיטת הרגל בוטל.

במקרים מיוחדים, ביהמ"ש עשוי לבטל אחת או יותר מהמגבלות שלעיל, במידה שיש לחייב סיבה מוצדקת, כמו עיסוקים חיוניים מחוץ לארץ או מצב בריאותי. בפס"ד 6353/19 אנטולי לשצ'נקו נ' כונס הנכסים הרשמי החליט ביהמ"ש העליון כי יש לבטל את הסכום החודשי שעליו לשלם מטעמי צו הכינוס לנכסיו, בשל התקיימותו על קצבת הביטוח הלאומי בלבד, בהיותו נכה.

כאמור, הסרת המגבלות תתאפשר רק כאשר מדובר בנסיבות יוצאות דופן. על מנת להסיר הגבלות מסוימות יש לפנות לביהמ"ש, ולכן מומלץ להיעזר באיש מקצוע כמו עורך דין הוצאה לפועל הבקיא בדיני פשיטת הרגל על מנת שההליך יתבצע בצורה היעילה ביותר.

חשוב להבין כי פשיטת רגל אינה מתאימה לכל חייב, וכי לעיתים יש חלופות עדיפות. מבלי להבין מה הסנקציות המוטלות ומה תהיה השפעתן על חיי החייב, בקשת צו לפשיטת רגל עשויה להיות הרסנית. לכן, בהתמודדותכם עם הליך כמו זה, מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה.

אזיק זכוכית מגדלת ודולר