החזר מס בגין הוצאות לשכירים

לעובד שכיר בישראל יש זכויות רבות וייחודיות שלא ניתנות לעובדים עצמאיים. בין היתר, לעובד שכיר יש ביטחון כלכלי שמתבטא בכך שהוא יקבל את משכורתו בין אם בראשון לחודש ובין אם בעשירי לחודש. כמו כן, עובד שכיר זכאי לימי חופשה ומחלה שמוגדרים בחוק. מעבר לזכויות אלו, יש זכויות שעובדים שכירים זכאים להם אך הם אינם מודעים אליהן. אחת מהן היא הזכות להחזרי מס בגין הוצאות של שכירים.

עובדים עצמאים שמודעים לזכות זו, אוספים קבלה אחר קבלה בקפדנות, בתקווה שפקיד השומה יכיר בהוצאות אלה ויעניק להם החזרי מס. בישראל יש מילוני עובדים שכירים שכלל אינם מודעים לכך שגם הם זכאים לזכות זו, ובדין זכותם לנצל אותה.

ברשות המיסים נצברים מדי שנה מיליונים רבים של שקלים שנגבו יתר על המידה מאנשים שלא מודעים שנלקחו מהם כספים שלא לצורך ובין אם אנשים שמוותרים על זכויותיהם כיוון שהם פוחדים מהבירוקרטיה המאיימת של רשות המיסים.

 

אז מי בכלל זכאי לקבל החזרי מס?

החוק מאפשר לעובדים שכירים לנכות מההכנסה שחייבת במס הוצאות ששימשו אותו ליצירת הכנסתו. כלומר על השכיר להוכיח לרשות המיסים שההוצאה שעליה הוא מדווח ובגינה הוא מבקש החזר שימשה אותו לשם השתכרות במקצוע הכללי שבו הוא עוסק. יש להבדיל בין המקרה בו ההוצאה ששימשה אותו להתקדם במקום העבודה האישי שלו. כלומר על השכיר לשים לב שלא בכל פעם שמוגשת בקשה יתקבל החזר המס, אלא יש צורך בביסוס ושכנוע פקיד השומה שההוצאה שימשה את השכיר להשתכר במקצוע שבחר, או לשמור על מעמדו המקצוע הכללי.

התנאי הבסיסי לקבלת החזר המס הוא שליחת קבלות והחשבונות שיעידו על ההוצאות המדווחות לרשות המיסים.

 

דוגמאות להוצאות שזוכות להחזר מס

אם כן, פקיד השומה שיתקל בבקשה להחזר מס משכיר ישאל עצמו האם ההוצאה המדווחת נועדה לשמור על מקום העבודה הנוכחי של השכיר, או על שמירה על תחום עבודתו באופן כללי. למשל, קורס השתלמות של עובד שכיר שנועד לשמור על רמתו המקצועית של העובד בתחום עבודתו עשויה להיות מוכרת, מנוי לביטאון, תשלומי דמי חבר לאגודה מקצועית וכדומה. ומאידך, יתכן וקורס אשר מרחיב את אופקיו של העובד, שלא בתחום עיסקו, לא יוכר לצורך החזרי מס בגין הוצאות לשכירים. יש לשים לב, שהוצאות נלוות לקורסים, כגון נסיעות, לינה וכדומה עשויות גם להיות מכורות ומומלץ לדווח עליהן יחד עם הבקשה להחזר מס בגין הוצאות.

 

על אילו הוצאות שכיר לא יוכל לקבל החזרי מס?

במקרים מסוימים החוק נוקשה ולא מאפשר לקבל החזרים, אף אם נראה הגיוני שהדבר כן צריך להיות מוכר. כך למשל, לא ניתן לקבל החזרי מס בגין הוצאות בעבור החזקת רכב, כמו כן נסיעות לחו"ל, ביגוד, אש"ל. אך גם לכללים נוקשים אלו יש חריגים, ועל כתפי השכיר הנטל לנסות ולהוכיח כי ההוצאה שבגינה הוא מבקש החזר הוצאות מס הינה הכרחית לצורך השתכרות.

 

אז איך עושים את זה?

כדי ששכיר יקבל החזרי מס בגין הוצאות, כמובן יש לשמור על הקבלות, יש צורך בהגשת טופס 135 שניתן להוריד דרך אתר רשות במיסים בתוספת טופס 106 שאותו אמור לספק המעסיק בכל שנה בחודש מרץ. עובד שכיר יכול לבקש החזרים בעבור שש שנות המס האחרונות.

תבדקו אם מגיע גם לכם החזר: https://taxes-refund.co.il.

דולרים