חוק ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית

בכל מקום בעולם נהוגה קביעת תקופת התיישנות על תביעות. התיישנות אמיתית של תביעה היא כאשר חלף זמן רב מאז המקרה הנדון, ובעקבות כך אין דרך לאסוף ראיות ועדויות כדי לתבוע בירור של בית המשפט בנושא. בישראל קיימת תקופת התיישנות דיונית, כלומר קביעה ששבע שנים לאחר המקרה, תסתיים התקופה בה ראוי וסביר לתבוע בגינו. מה אומר חוק ההתיישנות על תביעות רשלנות רפואית?

 

חוק ההתיישנות

חוק ההתיישנות בישראל קובע שתקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית היא שבע שנים. כלומר, שבע שנים לאחר  המקרה. כלומר, אם נגרם למטופל נזק בעת ביצוע ניתוח – במהלך שבע שנים יכול המטופל להגיש תביעה בעילת רשלנות רפואית ולאחר תום תקופת ההתיישנות צפויה התביעה להידחות על ידי בית המשפט, בשל התיישנות.

חשוב לדעת שטענת התיישנות היא טענה שהנתבע צריך להציג לבית המשפט. אם לא הוצגה בפני בית המשפט טענת התיישנות, צפוי בית המשפט לדון במקרה. נושא ההתיישנות שונה כאשר מדובר על מקרים של רשלנות רפואית.

 

התיישנות רשלנות רפואית

מצב של התיישנות תביעה במקרים של רשלנות רפואית הוא אחד החריגים בחוק ההתיישנות. משום שבמקרים של רשלנות רפואית, לא תמיד מועד הטיפול הרשלני מקביל למועד בו המטופל מתוודע אל הנזק שנוצר. במקרים כאלה, שבע השנים של מרוץ ההתיישנות מתחילות עם היוודע הנזק.

לעתים יכול להיות הפער בין מועד הטיפול לבין מועד גילוי הנזק להיות ארוך מאוד. למשל אם המטופל חולה במחלה אולם פרטי האבחון לא נמסרו לו – הוא יכול לגלות אודות מצבו רק שנים לאחר מכן. כאשר מדובר על רשלנות רפואית בלידה, מרוץ ההתיישנות מתחיל רק כאשר מגיע הנפגע לגיל 18, כלומר עד גיל 25.

 

מוטב מוקדם

למרות שחוק ההתיישנות בתיקים שעוסקים ברשלנות רפואית מאפשר הגשת תביעה מאוחרת, מומלץ מאוד למי שבוחר לתבוע על רשלנות רפואית להקדים ולמצוא ייצוג משפטי. ככל שמתארכת התקופה שבין מועד הרשלנות לבין מועד התביעה, יורד הסיכוי לנהל את התיק בעזרת ראיות, עדויות ומסמכים – משום שראיות ומסמכים עלולים להעלם ועדים עלולים לשכוח את המקרה, ברבות השנים.

בנוסף, תביעה מוקדמת מאפשרת להשתמש בכספי הפיצויים למטרות שלשמם נועדו ולאפשר לנפגע טיפול וליווי ברמה הטובה ביותר האפשרית.

 

ואם איחרנו?

חוק ההתיישנות בישראל אכן קובע שבע שנים להתיישנות תביעה אולם לחוק יש סעיפים וחריגות רבות ועורך דין מומחה עשוי למצוא את הדרך לממש את הדיון בתביעה, גם אם לכאורה נדמה שאין לכך תוקף. לכן, בכל מקרה שעולה חשד לרשלנות רפואית שגרמה לנזק, כדאי להתייעץ עם מומחה משפטי בתחום הרשלנות הרפואית.

כך תוכלו לקבל תשובה מדויקת לגבי הסיכוי לדיון בתביעה וגם, כמובן, לגבי הסיכוי לזכות בה ולקבל פיצויים. סוגיות משפטיות מורכבות לעתים יותר ממה שיכול להבין הדיוט בתחום, ולכן רצוי מאוד לקבל ייעוץ משפטי שעשוי לאפשר לכם להגיש את התביעה מבלי להידחות עקב התיישנותה.

עורך דין הטרדה מינית