טעויות שעשויות להביא לפסילת צוואה

כתיבת צוואה היא פעולה חשובה מאוד. כל אדם שיש לו נכסים ויורשים צריך לכתוב צוואה, ועדיף מוקדם מאשר מאוחר. הדבר נכון במיוחד כאשר יש למוריש יורשים שתלויים בו בכדי להתקיים כלכלית.

צוואה היא מסמך משפטי בעל חשיבות גדולה מאוד ולכן היא צריכה להיות כתובה בהתאם לכללים מסוימים. כתיבה לא נכונה של צוואה עלולה להוביל לביטולה על ידי בית המשפט. ריכזנו עבורכם מספר טעויות שעשויות להוביל לביטול הצוואה ולחלוקת הרכוש ביורשה על פי דין.

 

מצב נפשי לא תקין וחוסר כשירות לכתוב צוואה

אחת הסיבות הנפוצות ביותר שמובילות אל פסילת צוואה היא מצב נפשי לא תקין וחוסר כשירות של כותב הצוואה לחלק את רכושו. כלומר אם כותב הצוואה היה לא צלול בדעתו וניתן לומר שהוא לא כשיר לקבל החלטות הרות גורל, הרי שדינה של הצוואה שכתב שתהא מבוטלת.

למקרה שמי מהיורשים יכול להעלות ספק בדבר הצלילות של כותב הצוואה, חשוב ביותר להמציא אישור מרופא מומחה שיאשר שהכותב אכן היה צלול בדעתו וכשיר לקבלת החלטות משמעותיות.

 

השפעה, לחץ ואיומים על כותב הצוואה

במקרה והצוואה נכתבה כתוצאה מהשפעה לא כשרה, לחץ או איומים על כותב הצוואה – דינה להתבטל. אין בכך הבדל מכל חוזה אחר שצריך להיחתם תחת רצונו החופשי של החותם. אחת הדרכים להתמודד עם טענה של לחץ ואיומים על כותב הצוואה, היא כתיבת הצוואה בנוכחות עדים שיעידו כי הוא כתב אותה בנפש חפצה ובלי לחץ חיצוני בנושא.

 

פסילה במקרה של התערבות היורשים בכתיבת הצוואה

ליורשים אסור להיות חלק מכתיבת הצוואה. זאת בכדי למנוע התערבות לא כשרה שלהם בתוכנה או הפעלת לחץ על כותב הצוואה בכדי שיעביר חלק כזה או אחר מהרכוש שלו אליהם. במקרה שבו יוכח שאחד היורשים או יותר היה מעורב בכתיבת הצוואה, ייתכן מאוד שהיא תבוטל על ידי בית המשפט. גם בכדי להתמודד עם טענה זאת ניתן לכתוב את הצוואה בנוכחות עדים, שיאמתו שאף אחד מהיורשים לא היה נוכח בעת כתיבת הצוואה.

 

פגמים בכתיבת הצוואה ובצורת הניסוח בה

מכיוון שצוואה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין, עליו לעמוד במספר כללים. ניסוח לא תקין, השמטה של פריט מידע זה או אחר כמו התאריך וכתיבת הוראות לא חוקיות בצוואה, יכולות לגרום לביטולה של הצוואה או לפסילת חלק ממנה. במקרה של צוואה שהוראותיה עוברות על חוק כלשהו – דינה של חלק זה בצוואה להתבטל.

 

פסילת הצוואה בגלל טעויות – סיכום

כתיבת צוואה היא דבר חשוב מאוד שעל כל אדם שיש לו נכסים ויורשים לעשות בהקדם האפשרי. חשוב מאוד לשים לב בעת כתיבת הצוואה שלא מבצעים אף טעות שעלולה לגרום לביטול שלה בהמשך או למחיקת סעיף או סעיפים ממנה על ידי בית המשפט.

טעויות שעשויות להביא לפסילת צוואה