ייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי: מה צריך להכין לפני?

התייעצות עם עורך דין פלילי עוזרת להתכונן לחקירה במשטרה. בניגוד למה שנהוג לחשוב, חקירה כזו לא מיועדת רק לעבריינים – כי כל אדם יכול להיות מוזמן על ידי הרשות החוקרת כדי לתת עדות. לכן, יש משמעות לדברים שנמסרים וחשוב להיערך נכון לסיטואציה

עורך דין שמכיר את הדין הפלילי יכול ללוות את קהל היעד והלקוחות שלו בשלבים שונים של הטיפול בתיק. ברוב המקרים, המעורבות של עורך הדין מתחילה רק אחרי הגשת כתב האישום והרבה אחרי החקירה המקורית במשטרה.

עם זאת, לא באמת חייבים לחכות עד אז. במקום זה, כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי מיד כאשר מקבלים את הזימון מטעם הרשות החוקרת.

 

למה להתייעץ עם עורך דין פלילי?

התייעצות עם עו"ד פלילי חשובה כי היא עוזרת להתכונן לחקירה במשטרה. החוק בישראל מאפשר לרשות החוקרת להזמין כל אדם לחקירה כזו, כמו למשל על מנת למסור עדות או כדי לברר את פרטי המקרה. אז היות ויש משמעות גדולה לדברים שנמסרים במהלך החקירה, חשוב להגיע אליה כמה שיותר מוכנים.

הכנה לחקירה מבוססת על היכרות של עורך הדין עם התחום ועם פרטי התיק. כדי שעורך הדין ימסור את העצות הכי רלוונטיות, חשוב להגיע אל הפגישה עם כמה שיותר מסמכים ונתונים.

לאחר מכן, תפקיד עורך הדין הוא לבקש עוד פרטים מהלקוח ולשזור אותם כך שההכנה אל החקירה תהיה אופטימאלית.

 

מה כוללת הדרכה של עורך דין?

ייעוץ לפני חקירה עם עורך דין פלילי היא סוג של הדרכה. אל הדרכה כזו כדאי להגיע עם כמה שיותר מידע על הנסיבות שבגינן הגיע הזימון לחקירה, כאשר המטרה היא להתוות אסטרטגיה מלאה לקראת האירוע עצמו.

אבל אם לא יודעים מה הנסיבות הללו או לא מבין בכלל את סיבת הזימון לחקירה, יש פעולות אחרות שאפשר לבצע.

במקרים שבהם אין בידי הלקוח את המידע המקיף בגין הזימון לחקירה במשטרה, הפתרון יהיה לקהל הדרכה מקיפה אבל באופן כללי יותר.

בהדרכה כזו, המידע שנמסר לנחקר נוגע אל הליך החקירה, אל מה מותר או אסור לחוקרים לעשות ואל התשובות שכדאי או לא כדאי למסור. גם פה, המעורבות של עורך הדין קריטית לצורך חקירה שעולה בקנה אחד עם האינטרסים של הנחקר.

 

מהי חקירה תחת אזהרה?

חקירה תחת אזהרה מוגדרת כהליך שמתנהל נגד אדם שחשוד בביצוע עבירה. אם מתגבש חשד כזה, על החוקרים להזהיר את הנחקר ולציין בפניו את העבירה שמיוחסת לו – כמו גם ליידע אותו על זכותו לשמור על זכות השתיקה ולהתייעץ עם עורך דין.

בכל מקרה, הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי שמורה לכל נחקר תחת אזהרה ועוד בטרם הוא מגיב להאשמות שמועלות על ידי החוקרים.