למי יש פטור משירות צבאי?

במדינת ישראל ישנו חוק גיוס חובה, שמחייב כל אזרח ישראלי לשרת בצבא למשך כמעט שלוש שנים. החובה הזו חלה באופן כללי על כולם, אולם למעשה יש מקרים מסוימים שבהם ניתן לקבל פטור חוקי משירות בצבא. בחלק מהמקרים ניתן אמנם להתנדב לצבא, אולם הפטור משירות יכול לפתוח אופציות אחרות. כאן נעזור לכם להבין מי הם אלו שפטורים משירות צבאי.

 

פטור משירות צבאי

כאשר אנחנו מדברים על פטור משירות צבאי, צריך לחלק את סוגי הפטור לשניים. הסוג הראשון אלו פטורים שניתנים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות. הפטורים הללו לא מוענקים לאדם מסוים באופן אישי אלא ניתנים לו מכוח השתייכותו לקבוצה שזכאית לפטור. הסוג השני אלו פטורים שניתנים על רקע אישי, בשל מצב פרטי. כאן https://idf-law.co.il/ תוכלו לראות מידע נוסף בנושא הפטור.

נימוקים דתיים

 

פטור על רקע דתי

הפטור הראשון שאפשר לקבל משירות צבאי הוא פטור על רקע דתי. הפטור הזה הוא מה שמאפשר לאוכלוסייה החרדית בישראל לא לשרת בצבא. כדי לקבל את הפטור הזה יש צורך ללמוד בישיבה מספר שנים, כאשר הפטור תקף כל עוד המועמד לגיוס לומד בישיבה. בגיל 26 הפטור הזה הופך לפטור בעקבות גיל, מה שמאפשר לאדם להיות פטור משירות צבאי גם בלי להישאר בישיבה.

 

פטור לבנות דתיות

קבוצה נוספת שמקבלת פטור משירות צבאי היא הבנות הדתיות. הפטור ניתן להן מטעמי דת, ובניגוד לפטור שניתן לחרדים כאן אין צורך לשהות במוסד מסוים או לבצע שירות אחר במקום השירות הצבאי. על אף שבנות דתיות רבות בוחרות לשרת בשירות לאומי, לא מדובר על חובה שנובעת מהפטור שלהן מהצבא אלא על התנדבות בלבד.

פטור לבנות דתיות

 

פטור על רקע נפשי

כעת נעבור לפטורים האישיים, והפטור הראשון שעליו נדבר הוא פטור בעקבות מצב נפשי. מי שסובלים ממחלה נפשית פטורים משירות צבאי לפי הקריטריונים שהצבא קבע. גם אם מדובר על מחלה שהחלה תוך כדי השירות הצבאי היא מזכה בפטור. בניגוד לבעיה פיזית שעליה מיד נדבר, ישנן מחלות נפשיות שגם לא מאפשרות למי שסובל מהן להתנדב לשירות בצבא.

 

פטור על רקע רפואי

המערכת הצבאי מעניקה לכל חייל פרופיל שלמעשה מדרג את הכשירות הפיזית שלו. ככל שהפרופיל נמוך יותר כך מספר התפקידים שאותם החייל יכול למלא יהיה נמוך יותר. החל מרף מסוים ניתן לקבל פטור משירות על רקע רפואי כיון שהמצב הפיזי של החייל לא מאפשר לו לשרת בצבא. עם זאת, האפשרות להתנדב לשירות צבאי קיימת גם במקרה של פטור רפואי.

 

לסיכום

כל אזרח בישראל מחויב לשרת בצבא כשלוש שנים, אולם יש מספר מקרים שבהם החובה הזו לא חלה. בנות דתיות או מי שלומדים בישיבה פטורים משירות צבאי על רקע דתי. בנוסף, ישנן קבוצות אתניות שגם הן מקבלות פטור מחובת הגיוס. מצב רפואי גם הוא מהווה עילה לפטור.

 

נימוקים רפואיים