למי מגיע פטור ממס הכנסה ואיך ניתן להוכיח זאת?

פטור ממס הכנסה – הטבת המס הגבוהה ביותר ניתנת רק במקרים רפואיים מיוחדים, לרוב למקבלי קצבאות נכות שונות.

מי זכאי לפטור ממס ואיך משיגים אותו? מדריך מדויק במאמר שלפניכם

 

חוקי הנכות המזכים בפטור ממס:

מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור מזכה ע"פ אחד מהחוקים הבאים:

 • חוק הנכים
 • חוק נכי צה"ל
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
 • חוק נכי המלחמה בנאצים
 • חוק נכי רדיפות הנאצים
 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת
 • חוק הביטוח הלאומי

 

גובה הנכות

כדי להזדכות בפטור ממס יש צורך בדרגות נכות גבוהות. החל מנובמבר 2021 חל שינוי בתנאי הזכאות לפטור ממס:

 • 90% נכות לפי כל אח דמהחוקים שצויינו לעיל,
 • 90% נכות בחישוב משוקלל כאשר אחד מהליקויים משתווה ל-40% נכות
 • לנכים שמקבלים קצבה ע"פ חוק הנכים, נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – 100% נכות על ליקוי אחד או 90% בחישוב משוקלל (שבחישוב רגיל היה מסתכם ל-100%)

 

משך הנכות

 • נכות לצמיתות
 • נכות זמנית – לתקופה שלא פוחתת מ- 185 ימים

 

גובה ההכנסה הפטורה ממס

–        הכנסה מיגיעה אישית:

 • מקבלי קצבה ע"פ חוק הנכים, נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה – עד 628,800 ש"ח לשנה
 • מקבלי קצבה שלא עונים לחוקים הנ"ל – 409,200 ש"ח לשנה

–        הכנסה שלא מיגיעה אישית:

 • לכל ההכנסות יחד, גם אלו שמגיעות מיגיעה אישית וגם אלו שלא, יינתן פטור עד לסכום של 75,360 ש"ח לשנה.
 • לכן, אם ההכנסה מיגיעה אישית עולה על סכום זה, לא יינתן בכלל פטור על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 

איך ניתן להשיג פטור ממס הכנסה?

איך משיגים פטור ממס הכנסה? תלוי מהו השלב שלכם. האם אתם לפני וועדה רפואית או לאחריה? מקבלים כבר קצבה? או שאולי מגיעה לכם זכאות על שנים קודמות? לטובתכם – 3 סוגי המצבים בבריף קצר

 

1.    וועדה רפואית של המל"ל

כדי להיות מוגדרים כנכים העונים לאחד מחוקי הנכים, ולהזדכות בקצבה ובפטור ממס, יש לעבור וועדה רפואית לפטור ממס הכנסה. ישנם ליקויים מסוימים המזכים בפטור מיד עם הפנייה לוועדה ללא צורך בהתייצבות בוועדה (למשל, ליקויי ראייה קשים ועיוורון). הפנייה לוועדה מחייבת בתשלום אגרה בת 659 ש"ח. מומלץ להתייצב לוועדה עם עו"ד זכויות רפואיות שמנוסה בהתנהלות מול מס הכנסה והמל"ל. בוועדה ייקבעו אחוזי הנכות והזכאות לפטור ממס

 

2.    בקשה לפטור ממס הכנסה

אם עברתם כבר את הוועדה הרפואית, זה הזמן להגיש את הבקשה לפטור ממס הכנסה.

מלאו את טופס הבקשה לפטור ממס הכנסה (טופס 1516) וצרפו לו את פרוטוקול הוועדה הרפואית. את הטפסים הגישו באתר רשות המיסים או במשרד פקיד השומה האחראי על אזור מגוריכם

 

3.    זכאות בשנים קודמות

ניתן להגיש את הבקשה גם לגבי שנים קודמות! אתם זכאים לקבל את החזר המס רטרואקטיבית בתקופה של עד 6 שנים ממועד הזכאות

איש קורא