מהי חובת תום הלב של חייב בהליך פשיטת רגל?

כחלק מהליך פשיטת הרגל, שמוכר כיום בתור הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יש כמה תנאים מסוימים שמחייבים את מי שנכנס להליך הזה בתור אדם שחייב סכומי כסף עבור נושה אחד או מספר נושים. אחד מהתנאים הללו מכונה "חובת תום לב". במאמר הבא נסביר מהי חובת תום הלב של חייב בהליך זה.

 

הליך פשיטת רגל

לפני שנבין מהי חובת תום לב של חייב בהליך פשיטת רגל של אדם פרטי (חדלות פירעון ושיקום כלכלי), נבין קודם כל מהו ההליך הזה. הליך פשיטת הרגל הוחלף לפני כמה שנים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שבא לתת מענה לעוד כמה דברים שונים שלא היו כלולים בהליך פשיטת הרגל, כמו שיקומו הכלכלי של החייב למשל. את ההליך ניתן לבצע תחת בית המשפט או תחת הוצאה לפועל, לפי היקף החוב.

 

חובת תום הלב

חובת תום הלב היא מושג מעולם המשפט. היא אומרת שאדם מסוים, במסגרת הליכים משפטיים שונים, כמו הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי למשל, חייב לפעול בתום לב בשלבים שונים במהלך ההליך וגם לפניו.

 

תנאי מרכזי להליך

חובת תום לב היא תנאי מרכזי להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. באופן כללי, ישנם כמה תנאים שונים שעל חייב לעמוד בהם במהלך הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חלק מהתנאים הללו הם תנאים מרכזיים, שהפרה שלהם יכולה להוביל להפסקת ההליך. בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי החייב יכול לקבל תועלת רבה, בדמות מחיקת חובות ותוכנית כלכלית מותאמת, כך שהחוק מצפה ממנו לפעול בתום לב.

 

ביטול עקב חוסר תום לב

מי שימצא שנהג בחוסר תום לב במהלך ההליך, או לפני ההליך בנסיבות מסוימות, מסתכן כאמור בביטול הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי בעיצומו. אם ההליך מתבצע למשל בבית המשפט, יכול השופט לבטל את אחד הצווים שמאפשרים מבחינת החייב את קיומו של ההליך.

 

חוסר תום לב במהלך ההליך

חוסר תום לב במהלך ההליך יכול לבוא לידי ביטוי באמירות, הצהרות או פעולות שמבצע החייב, בניגוד לכוונות ליבו. אם יוכיחו למשל הנושים חוסר תום לב כזה, יוכל האחראי על ההליך לפסוק על סיום ההליך בעיצומו.

 

חוסר תום לב בכניסה לחובות

חייב שנכנס לחובות בחוסר תום לב כלפי הנושים, יכול למצוא את עצמו גם כמי שהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי בו הוא נוטל חלק מתבטל. גם כאן, יכולים הנושים להגיש בקשה לביטול ההליך באמצעות עורכי הדין שלהם.

 

חשיבות התצהיר

קשה מאוד לומר באופן חד משמעי מהו תום לב ומהו חוסר תום לב. במקרים רבים, הגבול עשוי להיות דק במיוחד. לכן, על החייב חשוב לתת מראש תצהירים כנים ואמיתיים לבית המשפט, תוך כדי קבלת סיוע משפטי שימנע ממנו הסתבכות לא רצויה בעתיד.

פשיטת רגל של אדם פרטי