מה חשוב לדעת על סעיף בוררות?

במרבית הפעמים בהן נחתמים הסכמים עסקיים, הצדדים מקדישים תשומת לב מיוחדת לפרטים כמו ניהולו השוטף של העסק וגבולות האחריות שיש לכל צד בהסכם השותפות ופחות מתייחסים למקרים עתידיים של קונפליקטים עתידיים והדרכים ליישובם. אמנם ברגע חתימת הסכם השותפות הכול נראה ורוד, אך כדאי שתכירו גם את סעיף הבוררות

 

הסכמים ושותפויות עסקיות  – לחשוב מראש על הכול

עם התפתחות העולם הכלכלי בכלל והעולם העסקי בפרט, ניתן לראות מגמה ברורה של שילוב ואיחוד כוחות בין אנשי עסקים וחברות עסקיות שונות, מתוך הבנה משותפת כי השותפות ביניהם תיטיב לכל הצדדים ותניב לכל השותפים רווחים כלכליים ואפשרויות רבות לצמיחה, שגשוג והתפתחות.

אין ספק כי לאחר כל המשא ומתן בין הצדדים והגורמים המשפטיים המעורבים, עד להבשלת הסכם השותפות, רגע החתימה על ההסכם הוא רגע משמח במיוחד, בו כל הצדדים העסקיים המעורבים כבר מדמיינים בעיניהם את הדרך הכלכלית החדשה והמשגשגת אליה הם יוצאים.

אך דווקא ברגעים כאלו ולמען האמת כבר הרבה לפני, עוד בשלב הכנת הסכם השותפות, כדאי לחשוב גם על מצבים בהם יתעוררו קונפליקטים, מחלוקות וסכסוכים שונים ומהן הדרכים המוסכמות לפתור בעיות אלו בצורה הכי מהירה, יעילה ואפקטיבית.

 

סעיף בוררות עסקית – נעים להכיר

המודעות וההבנה ההולכים וגוברים לכך שייתכנו אי אלו מחלוקות וסכסוכים עסקיים בין הצדדים העסקיים המעורבים, הביאה למצב בו עוד בשלב ניסוח הסכם השותפות העיסקית מכניסים הצדדים סעיף מיוחד המתייחס בדיוק למצבים עתידיים אפשריים מעין אלו – סעיף בוררות – תניית בוררות.

הכנסת סעיף זה להסכם השותפות מהווה למעשה הסכמה של הצדדים לפתור את המחלוקות והסכסוכים, ככל שיתגלו בעתיד, באמצעות צד שלישי אובייקטיבי – הבורר, כאשר לאחר בחינת הטענות והראיות המוצגות בפניו, יגיע להחלטה ופסק בוררות, בעל תוקף משפטי לכל דבר ועניין.

 

החשיבות של בחירת הבורר

היות ומקורה של הפנייה להליך בוררות היא ברצון להגיע להליך מהיר ונעים, באופן שיאפשר את המשך השותפות העיסקית כרגיל, חשוב להקפיד על בחירת בורר מיטבית ומוסכמת על כל הצדדים, באופן שייתר את הצורך בערעור על פסק הבוררות.

בחירת בוררת מיטבית תתבצע עם בחירת צד שלישי אובייקטיבי, בעל סמכות מקצועית וזיקה לתחום הנידון בבוררות, כאשר מומלץ לבחור כמה מועמדים, בכדי להימנע מאי נעימויות במקרה שיימנע מהבורר היחיד שבחרתם לטפל בתיק ואז תידרשו לפנות לבית המשפט, לפתיחה בהליך בקשה למינוי בורר.

 

אפשרויות סיום הליך הבוררות

לאחר הבנת החשיבות של הכנסת סעיף הבוררות להסכם השותפות ובחירה מיטבית של הבורר עצמו, כדאי להכיר גם את השלב הסופי של תהליך הבוררות, היכול להתחלק לשתי אפשרויות:

  • פתרון מוסכם – מצב בו שני הצדדים מקבלים את החלטת הבוררות, המקבלת תוקף משפטי מחייב עבור כל הצדדים.
  • הכרעת הבורר – מצב המתקיים בו הצדדים אינם מגיעים להבנות והבורר נאלץ להכריע על פי שיקול דעתו לטובת מי מהצדדים. במידה והצדדים המעורבים הסכימו על כך מראש ובכתב, ניתן יהיה לערער על הכרעת הבורר.

סעיף בוררות