מיסים

החזר מס בגין הוצאות לשכירים

לעובד שכיר בישראל יש זכויות רבות וייחודיות שלא ניתנות לעובדים עצמאיים. בין היתר, לעובד שכיר יש ביטחון כלכלי שמתבטא בכך שהוא יקבל את משכורתו בין