סגירת תיק פלילי – מתי ואיך זה יכול לקרות?

תיק פלילי נפתח בעת אישום אדם בביצוע עבירה ומכיל את כל פרטי החקירה וההליך המשפטי.

האם ניתן לסגור את התיק? האם תיק שבו אתם הקורבן יכול להיסגר ללא הרשעת או תפיסת האשם? סגירת תיק, מתי ואיך?

משטרת ישראל מחויבת בתיעוד ותיוק כל הליך שמתנהל, ישנם חוקים בהקשר רישומי עבירות וחקירות וכן סגירתן או מחיקתן. מרגע שאדם מבצע עבירה ונתפס על ידי המשטרה נפתח לנאשם תיק במשטרה, מרגע תחילת ההליך מומלץ לפנות למומחה כמו עורך דין פלילי בתל אביב או לעורך דין פלילי בכל מקום אחר בארץ בהתאם למיקום המגורים.

 

תיק פלילי

כאשר מתחילה חקירה במשטרה נפתח עבורה תיק אשר בו מתועדים פרטי החקירה וההליך. כל חקירת משטרה מלווה בפתיחת תיק במשטרה וכל עוד החקירה מתמשכת נוספים לתיק פרטים רלוונטיים שהתגלו במהלך החקירה לצורך העמדה עתידית של הנאשם לדין.

 

סגירת תיק

לאחר תום החקירה התיק מועבר לצד התובע. התובעים בתיק מחליטים על המשך ההליך בהתאם לפרטי התיק. במידה ומתקיים אחד מהתנאים המפורטים בהמשך התביעה תחליט לא לגשת לבית משפט עם התיק והתיק ייסגר.

 

מחסור בראיות 

התביעה מתחילה לבנות תכנית למשפט כדי למצות את הדין עם הנאשם. כדי לבנות את התיק יש להתבסס על הראיות שעלו מהחקירה שקושרות ומוכיחות שהחשוד אכן ביצע את העבירה שמיוחסת לו אך שגם ניתן להוכיח זאת ולנצח במשפט לפי המידע שעלה מחקירת המשטרה ומפורט בתיק. במקרה בו אין מספיק ראיות להוכיח את אשמתו של החשוד התביעה תחליט לא לגשת למשפט ולסגור את התיק בעקבות מחסור בראיות.

 

היעדר אשמה 

התביעה מעיינת בפרטי החקירה ומבינה כי מהחקירה לא בהכרח עולה שהנאשם אכן אשם, כלומר אין בסיס להאשמה שמיוחסת לחשוד ובעצם מדובר במקרה של חוסר אשמת החשוד. במקרה שהתיק נסגר מהיעדר אשמה לא מדובר במחסור בראיות אלא בכך שיש מספיק ראיות והן מצביעות על כך שהחשוד לא אשם.

 

אי התאמה להעמדה לדין 

לאחר עיון מפורט בפרטי החקירה המפורטים בתיק התביעה מזהה נסיבות אשר מצביעות על התיק כאינו מתאים לבית דין, זאת בשילוב העובדה שבמידה והנאשם לא יעמוד לדין והחקירה לא תגיע לבית משפט הציבור במדינה לא יפגע מזה. כלומר, במצב בו לא שווה לתביעה להוציא משאבים על המשפט הזה ו\או נסיבות המקרה לא מספיק חמורות כדי להעמיד את החשוד לדין ועוד נסיבות נוספות, יוחלט לסגור את התיק והחשוד לא יעמוד לדין.

תיק פלילי נפתח ברגע שהמשטרה מתחילה לחקור נושא מסוים, בתום החקירה התיק מועבר לתביעה והיא זאת שתחליט האם לסגור אותו או להעמיד את החשוד לדין. במקרים מסוימים התביעה יכולה להחליט לסגור את התיק כתלות בפרטיו, לדוגמא בין מקרים אלו הבנה שהחשוד לא אשם, שאין מספיק ראיות, שיש מחסור בכוח אדם או שנסיבות התיק מקלות.

 

בית משפט