סיוע מעורך דין צבאי לקבלת פטור משירות צבאי

לפי חוק שירות הביטחון, כל אדם בגיל 18 (ממין זכר או נקבה), מחויב בגיוס לשירות בצה"ל. במצבים מסוימים, אזרחים עשויים לקבל פטור מהשירות הצבאי, כאשר עורך דין צבאי יכול לסייע בהליך קבלת הפטור.

 

פטור מהצבא – מהו?

פטור מהצבא הינו תעודה המהווה אסמכתא לכך שאדם פטור מהצבא. לרוב, את הפטור ניתן לקבל לאחר שמבקש הפטור מוכיח קיומה של סיבה מסוימת, המצדיקה את קבלת הפטור עבורו. בכדי לברר בגין איזה סיבות ניתן לקבל פטור משירות צבאי, ניתן לפנות לעורך דין אשר מומחה בדיני צבא, שיוכל לייעץ בנוגע לאפשרויות הנוגעות לקבלת הפטור.

 

תהליך קבלת פטור מהשירות הצבאי

באם אתם נמצאים לפני תהליך קבלת הפטור משירות צבאי, כדאי לדעת מראש כי כחלק מהתהליך, קיימת בירוקרטיה, אשר עשויה להיות מורכבת ולעיתים אף מתישה. מעבר לכך, יש לבדוק כיצד ניתן להגיש את הבקשה לפטור, מבלי הדבר יתפרש כפעולה הנובעת בשל סירוב לגיוס הצבאי.

בכדי להצליח להתמודד באופן נכון עם הגשת בקשת פטור מהצבא, ההמלצה היא לפנות לעורך דין מומחה ובקיא בתחום הצבא. פנייה לעורך דין בקיא בתחום עשויה לסייע למבקש הפטור בתהליך בקשת הפטור ואף לגרום לתהליך להיות פשוט ונוח הרבה יותר.

 

סיבות אפשריות לקבלת פטור צבאי

ככלל, הסיבות שבגינן יכול אדם לקבל פטור משירות צבאי עשויות להיות שונות ומגוונות, כאשר המכנה המשותף לכלל הסיבות המוצגות ע"י מבקשי הפטור הינו אי יכולתו של האדם לשרת בצבא עקב נסיבות מסוימות.

קבלת פטור משירות צבאי עשוי להינתן על סמך סיבות שונות וביניהן:

  1. קבלת פטור בשל עבר פלילי של מבקש הפטור.
  2. קבלת הפטור עקב בעיות במשפחה.
  3. קבלת פטור בשל מצב רפואי או נפשי.
  4. קבלת פטור מטעמים דתיים.
  5. קבלת פטור עקב נישואין או היריון (עבור נשים).

 

קבלת פטור משירות צבאי – האם יש בכך השתמטות?

בשל חשיבותו של השירות הצבאי, ניתן לחשוב כי הימנעות ממנו מהווה מהלך שלילי אשר עשוי לגרום להשלכות חברתיות לא רצויות. אולם, קבלת פטור משירות צבאי באופן חוקי ומוצדק, איננה נחשבת להשתמטות, אלא להיפך, היא עשויה לתרום ליתרונות מהותיים עבור מקב הפטור.

אדם המקבל פטור משירות צבאי יכול להקדיש את הזמן לטיפול בבעיות, אשר בגללן הוא נאלץ לוותר על הישורת הצבאי. לדוגמא, בזמן שבו הוא היה אמור לשרת בצבא, יוכל להתרכז בעבודה, בכדי להתפרנס או לחילופין, בטיפולים רפואיים וכיו"ב, במידה וקבלת הפטור שלו התבססה על מצב בריאותי וכו'.

 

לסיכום

קבלת פטור משירות צבאי עשויה להתבסס על סיבות שונות, אשר משקפות את אי יכולתו של מבקש הפטור לבצע את השירות הצבאי. תהליך קבלת פטור משירות צבאי עשוי להיגרר לתהליך ארוך ובירוקרטי, אך יחד עם זאת, סיוע של עורך דין מומחה בתחום הצבא יכול להקל על התהליך ולהגדיל את סיכוייו של המיוצג לקבל את הפטור.

 

ג'יפ צבאי