עורך דין לעסקים

מה חשוב לדעת על סעיף בוררות?

במרבית הפעמים בהן נחתמים הסכמים עסקיים, הצדדים מקדישים תשומת לב מיוחדת לפרטים כמו ניהולו השוטף של העסק וגבולות האחריות שיש לכל צד בהסכם השותפות ופחות