דברים שחובה לדעת בעת עריכת צוואות וירושות

במונח "צוואה", הכוונה להוראות אותן קבע מראש אדם שהחליט מה ייעשה עם נכסיו וכספו לאחר מותו.

היתרון בפעולה כתיבת צוואה, הוא בכך שהיא נכתבת באופן חופשי ועל פי החלטתו של מוריש הצוואה.

יחד עם זאת, יתרון זה עשוי להיות גם חסרון, בכך שהמוריש יכול לכתוב את הצוואה גם עבור אנשים אשר לא נכללים בין יורשיו החוקיים.

מצב נוסף שעלול להתרחש הוא שהוא יכתוב את הצוואה עם חלוקה לא שוויונית והדבר עשוי להוות פתח לחילוקי דעות ואף להתנגדויות רבות מצד קרוביו ומצד אלה שנכתבו בצוואה.

 

נקודות חשובות

ככלל, בכל הנוגע לכתיבת צוואות וירושות, ישנם כמה חוקים אשר יש לשים לב אליהם, בבואכם לכתוב צוואה:

 1. צוואה ניתן לעשות באחד מן האופנים: בכתב יד, בע"פ, מול עדים או בפני הרשות.

כל אדם רשאי לכתוב צוואה. אם מדובר על צוואה בכתב יד – המוריש צריך לכתוב את כולה בכתב ידו בלבד. אם מדוב בצוואה בפני עדים – הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת.

 1. לאדם הגוסס או שנמצא על ערש דווי יש הזכות להעניק צוואה בעל פה וזאת בפני שני עדים.
 2. יש לציין על הצוואה את תאריך כתיבתה. הסיבה לכך היא שרק הצוואה עם התוקף הכי מאוחר – מבחינה חוקית, תקפה.
 3. כותב הצוואה צריך לחתום על הצוואה. אם היא נעשית בפני עדים – הוא צריך לחתום בפניהם.
 4. עורך הצוואה יכול לכתוב אותה ליורש אחד או לכמה יורשים וכמו כן, הוא יכול לחלק את הירושה באופן יחסי לכמה יורשים, על פי החלטתו.
 5. בצוואה ניתן להוסיף מינוי של מנהל עיזבון שהוא יהיה אחראי לחלק את הירושה בין היורשים הכתובים.
 6. בצוואה בפני הרשות, המוריש צריך להגיש את הצוואה לנציג הרשות בע"פ או בכתב.
 7. בצוואה נכללות שלוש קטגוריות עיקריות:
 8. א. זהות היורשים – פירוט הזהות של כלל היורשים
 9. ב. הוראות חלוקה – האופן בו תתחלק הירושה
 10. ג. תנאים – דרך בה המוריש יכול לשלוט על חלוקת הירושה, כאשר הוא רשאי להוסיף תנאים (עבור היורשים) לשם קבלתה.

 

צוואות הדדיות

בנוסף לאמור לעיל, קיימות גם צוואות הדדיות, אשר לגביהן יש גם כן חוקים ברורים. בצוואה הנערכת באופן זה, בני זוג יכולים לכתוב צוואות המופנות אחד כלפי השנייה. בכדי לקבל את הירושה, נדרש להגיש בקשה לקיומה. בהקשר לכך, ניתן גם לבטל צוואות הדדיות, במידה ושני בני הזוג עדיין בחיים. אולם, אם קרה מצב בו אחד מבני הזוג נפטר – הצד היורש יצטרך לוותר על חלקו בצוואה.

 

לסיכום

עריכת צוואה הינה פעולה אשר כל אדם רשאי לבצע. על פי חוק הירושה, קיימות 4 דרכים אפשריות להכנת צוואה. ככלל, אם מדובר בצוואה פשוטה ויחסית ולא מורכבת, המוריש יכול לעשותה בע"פ או בכתב. אולם, אם קיים חשש לסיבוכים שעלולים להגיע מצד שלישי (אשר עלול להתנגד לצוואה) מומלץ לקיימה בנוכחות 2 עדים, שיוכלו להעיד שאכן התקיימה הצוואה.

 

הסכם צוואה