צבאי

החמרה נפשית בצבא

כאשר אדם משרת בצה"ל, משרד הביטחון פורש עליו אחריות מסוימת. האחריות הזאת כוללת, בין היתר, סיוע כספי כאשר האדם נקלע למצב נפשי קשה בעקבות השירות

פטור משירות מילואים

כל תושב ישראלי אשר מסיים את שירותו הסדיר משובץ באופן כמעט אוטומטי בשירות מילואים. בחלק מהמקרים הוא ישובץ ביחידה שבה סיים את שירותו הסדיר, ובחלק