מה תפקידו של עורך דין מקרקעין בתביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר הינה הליך משפטי מורכב הדורש ליווי וייצוג של עורך דין מקרקעין מנוסה. במאמר זה נסקור את תפקידיו העיקריים של עורך הדין בהליך זה, החל משלב ההיערכות והגשת התביעה, דרך ניהול ההליך המשפטי ועד לביצוע פסק הדין.

 

הכנת התביעה והגשתה

תפקידו הראשון של עורך הדין הוא לבחון את הבסיס המשפטי לתביעה ולוודא כי מתקיימים התנאים להגשתה. עליו לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון חוזה השכירות, התכתבויות עם השוכר, הודעות והתראות שנשלחו אליו וכדומה.

לאחר מכן, על עורך הדין לנסח את כתב התביעה בצורה ברורה ומפורטת, תוך ציון העובדות, הטענות המשפטיות והצעדים המבוקשים. כתב התביעה יוגש לבית המשפט יחד עם תצהיר התומך בעובדות הנטענות בו.

 

ניהול ההליך המשפטי

לאחר הגשת התביעה, תפקידו של עורך הדין הוא לנהל את ההליך המשפטי מול הצד שכנגד ובית המשפט. עליו להופיע לדיונים, להגיש בקשות ותגובות במידת הצורך, ולהציג את טענות התובע בצורה משכנעת. עורך הדין ינהל משא ומתן עם הצד שכנגד במטרה להגיע להסדר מוסכם, אך במידה ולא יושג הסכם, הוא ייצג את התובע בהליך המשפטי עד תומו.

פינוי דייר

איסוף ראיות והבאת עדים

במסגרת ההליך המשפטי, על עורך הדין לאסוף ראיות התומכות בטענות התובע. זה עשוי לכלול תיעוד של הפרות חוזה השכירות, הוכחות לנזקים שנגרמו לנכס, חוות דעת של שמאים או מומחים אחרים וכדומה. כמו כן, עורך הדין אחראי להכנת עדים מטעם התובע ולחקירתם של עדי הצד שכנגד בחקירה נגדית, במטרה לחזק את גרסת התובע ולהחליש את גרסת הנתבע.

 

טיעון משפטי וסיכומים

בשלב הסיכומים, על עורך הדין להציג בפני בית המשפט טיעון משפטי מקיף התומך בעמדת התובע. עליו להתייחס לראיות ולעדויות שהוצגו, להפריך את טענות הצד שכנגד ולהדגיש את הנימוקים המשפטיים המצדיקים את קבלת התביעה. הסיכומים הם הזדמנות אחרונה לשכנע את בית המשפט בצדקת עמדת התובע, ועל כן נדרשת הקפדה רבה בניסוחם.

 

ביצוע פסק הדין

לאחר מתן פסק הדין, תפקידו של עורך הדין אינו מסתיים. אם פסק הדין ניתן לטובת התובע, על עורך הדין לפעול לביצועו, כלומר לוודא שהשוכר אכן מפנה את הנכס במועד הקבוע. במידת הצורך, עורך הדין יפנה להוצאה לפועל לצורך אכיפת פסק הדין. אם השוכר מערער על פסק הדין, עורך הדין ייצג את התובע גם בערכאת הערעור.

יש לציין כי תביעה לפינוי מושכר יכולה להיות מורכבת ומלחיצה עבור בעל הנכס, שכן מדובר בהליך משפטי הכרוך בעלויות, השקעת זמן וחוסר ודאות. עם זאת, בחירת עורך דין מנוסה ומקצועי יכולה להקל משמעותית על התהליך ולהגדיל את הסיכויים לתוצאה חיובית.

אנו ממליצים על תביעה לפינוי מושכר בסיוע עו"ד יוני לוי על מנת לקבל ייצוג מקצועי על ידי עורך דין מנוסה ומומחה בתחום. זכרו, עורך הדין ילווה את התובע לאורך כל שלבי ההליך, יספק לו ייעוץ משפטי שוטף, יענה על שאלותיו ויסייע לו בקבלת ההחלטות הנדרשות. שיתוף פעולה מלא ואמון הדדי בין התובע לעורך הדין הם מרכיבים חשובים בהשגת התוצאה הרצויה – פינוי המושכר והשבת החזקה בנכס לידי בעליו החוקיים.

 

לסיכום

עורך דין מקרקעין ממלא תפקיד מרכזי בתביעה לפינוי מושכר. החל משלב הכנת התביעה, דרך ניהול ההליך המשפטי, איסוף ראיות, הבאת עדים, הצגת טיעונים משפטיים ועד לביצוע פסק הדין – נוכחותו ומעורבותו של עורך הדין חיונית להצלחת ההליך. בחירת עורך דין בעל ניסיון וידע בתחום המקרקעין היא קריטית עבור בעל נכס המעוניין לממש את זכויותיו ולהביא לפינוי שוכר שאינו עומד בהתחייבויותיו החוזיות. נדל_ן