תקיפת קטין או חסר ישע

תביעות ותיקי קטין או חסר ישע נסגרים לא אחת בשל חוסר ראיות, אם התברר כי התקיפה הייתה בהסכמה, במקרים בהם התברר כי לא מדובר בקטין או חסר ישע, כאשר מסתבר כי כלל לא הייתה תקיפה, ועוד מגוון סיבות שעשויות לעמוד לטובת האדם נגדו נפתח ההליך.

 

תיקי תקיפות קטין וחסר ישע

לא אחת, נפתחים תיקים ותביעות בדבר תקיפת קטין או חסר ישע. לעיתים, מדובר בהורים שפונים אלינו מאחר הפרקליטות טוענת כי הם התעללו בילדיהם, מקרים אחרים כוללים מורים שבאים אלינו לייעוץ וסיוע משפטי, לאחר שנטען כי תקפו את תלמידיהם.

לעיתים, אנו מקבלים פניות מרופאים, אשר נטען כי התעללו בחסרי ישע. הגם שמדובר בהאשמות לא פשוטות, לא אחת מדובר בהאשמות שגויות ולא נכונות, שבמקרים רבים צפויות להתבטל ללא השארת כתם פלילי.

 

נפתח תיק בגין תקיפת קטין או חסר ישע? לא מדובר בסוף פסוק

באמצעות ייעוץ משפטי נבון, התיקים במקרים הללו צפויים להיסגר ללא הגשת כתב אישום. תיקים אחרים אמנם יגררו הגשת כתב אישום, אולם הדיון בבית המשפט ייחתם ללא אף ענישה, או בענישה פחותה בהרבה בהשוואה לעונש המקורי שדרשה הפרקליטות.

כעת, נסקור לפניכם את נושא תקיפות קטינים וחסרי ישע – תחילה, נעמוד על המטריה המשפטית הקשורה לתקיפת קטין וחסר ישע, לאחר מכן, נסקור את מתחם הענישה הפוטנציאלי עבור הנאשים, ולסיום, נציג כיצד יש להתמודד נגד האשמות תקיפות קטין וחסר ישע.

 

המסגרת המשפטית: מהי הגדרת קטין? מהי הגדרת חסר ישע?

קטין, מוגדר על פי סעיף 34 לחוק העונשין, ככל אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

חסר ישע, מוגדר בסעיף 368א לחוק העונשין, כ- ,מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו. הווי אומר, מדובר באדם שאינו יכול לדאוג לעצמו, בשל לקות גופנית או שכלית.

 

כיצד מגדיר החוק תקיפת קטין או חסר ישע? מהם התנאים לקיום העבירה?

על מנת להיות מואשם ומורשע בעבירת תקיפת קטין או חסר ישע, דורש החוק שלושה תנאים:

מדובר בתקיפה

התנאי הראשון, הוא כי יהיה מדובר בתקיפה. על פי סעיף 378 לחוק העונשין, תקיפה פירושה הכאת אדם, דחיפה, מגע או הפעלת כוח על גוף אדם אחר, באופן ישיר או באופן עקיף. על התקיפה להיות ללא הסכמת האדם המותקף, או לחלופין כאשר התקיימה הסכמה, כאשר התקיפה בוצעה בתרמית.

פירושו של דבר, היה והאדם המותקף נתן הסכמתו לתקיפה, ובכל זאת נפתח נגד המתקיף תיק פלילי, סביר כי על ידי סיוע משפטי הולם התיק ייסגר. האמור נכון גם במקרה בו קיים ספק אם המותקף נתן את הסכמתו לכך, או שניתנה הסכמה משתמעת.

 

המותקף קטין או חסר ישע

התנאי השני, הוא היות המותקף קטין או חסר ישע, שהוגדרו לעיל.

 

לקטין או לחסר הישע נגמרה חבלה

התנאי השלישי, עומד על כך שתיגרם חבלה לקטין או לחסר ישע. משמע, לא כל דחיפה יכולה להביא לידי הרשעה בעבירת תקיפת קטין או חסר ישע – נדרשת חבלה של ממש, אשר מוגדרת בחוק, כחבלה גופנית או נפשית. עם זאת, על התביעה להוכיח כי אכן נגרמה למותקף חבלה.

בהחלט יתכן כי בשל התקיפה לא נגרמה חבלה פיזית למותקף, והתביעה תטען כי נגרמה חבלה נפשית. במצב זה, הגנה משפטית מצד התובע תטען כי אין ראיות לכך שנגרמה חבלה נפשית למותקף, מה שיכול להוביל לזיכויו של התוקף.

 

הנה כי כן, על מנת שאדם יורשע בעבירת תקיפת קטין או חסר ישע, ויכנס למסגרת הענישה המחמירה של עבירה זו, ביחס לעבירת תקיפה רגילה, כפי שיוסבר להלן – יש שיתקיימו כל שלושת התנאים הללו.

אי לכך, אם למשל הוכח כי לא מדובר בחסר ישע, או לחלופין שהאדם המתוקף אינו קטין – הרי שהאשמה תומר מעבירת תקיפת קטין או חסר ישע, החמורה, לעבירת תקיפה.

אם יתברר כי כלל לא הייתה תקיפה (למשל – אם התקיפה בוצעה בהסכמה של המותקף), או לחלופין אם לא נגרמה לו חבלה – הרי שהתביעה תיסגר ללא אשמה.

 

מהו העונש הפוטנציאלי בגין עבירות תקיפת קטין או חסר ישע?

ככלל, עונשה של תקיפה של מבוגר אחד כנגד אחר, נקבע בחוק על שנתיים.

מאחר שעסקינן ב-'תקיפה מיוחדת', דהיינו – תקיפת קטין או חסר ישע, קובע החוק מתחם ענישה גבוה יותר, וכך הוא לשונו (סעיף 368ב(א) לחוק העונשין): התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו – מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו – מאסר שבע שנים.

פירושו של דבר – החוק מפריד בין תוקף קטין או חסר ישע, במצב לפיו לתוקף אין אחריות על הנתקף, ובמקרה זה העונש יהיה חמש שנות מאסר; לעומת מקרים בהם התוקף אחראי על חסר הישע או הקטין, או אז עונשו יהא שבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. אחריות על הקטין, פירושה, יחסי תלות או מרות של הקטין או חסר הישע, בגורם האחראי להם.

במקרה בו נגרמה לקטין חבלה חמורה (חבלה מסוכנת – למשל, חבלה שעלולה לפגוע בבריאות הנחבל, או לגרום לו למום קבוע) – קובע החוק עונש חמור יותר של שבע שנות מאסר, לעומת תשע שנות מאסר לתוקף שהיה אחראי על הקטין או על חסר הישע.

 

נפתח נגדי הליך בגין תקיפת קטין או חסר ישע. מה עלי לעשות?

במצב בו נפתח נגדך הליך תקיפה מסוג זה, רצוי בראש ובראשונה לפנות לשירותי עורך דין פלילי המתמחה בעבירות מסוג זה. עורך הדין יתדרך אותך כיצד להתנהל מרגע זה, כך שיובהר האם האשמות התביעה נכונות ומוצגות כהלכה, או שמא הן מוטעות, ובפועל, המקרה שנעשה שונה בהרבה משנטען.

גם במקרה בו אכן בוצעה תקיפת קטין או חסר ישע, חשוב לדעת כי העונש שיוטל על התוקף לא יהיה בהכרח זה הכתוב בחוק העונשין.

במקרים רבים, מתחשב בית המשפט בשיקולים רבים ונסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, המפורסמות בסעיף 40ט(א) לחוק העונשין, כמו למשל –  היעדר עבר פלילי של הנאשם, תרומה לחברה של הנאשם או התנהגות חיובית מצידו, נטילת אחריות של הנאשם על מעשיו, גיל הנאשם, פגיעת העונש הצפוי על משפחת הנאשם, חרטה מצד הנאשם, ניסיון לתקן את מעשיו ועוד מגוון רחב של שיקולים ונסיבות.

פנייה לשירותי עו"ד פלילי המתמחה בעבירות תקיפת קטין או חסר ישע, צפויה לסייע בביטול ההליך הפלילי, או למצער, הפחתת העונש שמבקשת פרקליטות המדינה בגין התקיפה, בין היתר, על ידי שימוש בנסיבות שתוארו לעיל.

 

אגרוף מכה בשולחן